COPA A COGECA (Evropská organizace zemědělských nevládních organizací) SPOUŠTÍ INFORMAČNÍ KAMPAŇ NA

COPA A COGECA (Evropská organizace zemědělských nevládních organizací) SPOUŠTÍ INFORMAČNÍ KAMPAŇ NA

Kampaň „EU livestock voice“:  
Sekretariát Copa a Cogeca informoval o spuštění kampaně na podporu živočišné produkce, cílem je především obnovit rovnováhu v debatách týkající se živočišné produkce v EU. Celkem se na této iniciativě podílí 11 partnerů. Tato mediální akce byla spuštěna v reakci na stoupající tlak na evropské zemědělce, kteří nemají kapacity ani možnosti dostatečně reagovat. Snahou je proto na celoevropské úrovni hájit a zdůrazňovat:
–    důležitost sektoru živočišné produkce,
–    ochranu zvířat,
–    zdraví zvířat,
–    životní prostředí,
–    život na venkově

Za tímto účelem byla spuštěna webová stránka meatthefacts, kde jsou ke každé z výše uvedených sekcí popsána fakta v podobě jasných krátkých odpovědí na nejčastější kladené otázky veřejnosti (např. častý mýtus týkající se preventivního podávání tzv. růstových antibiotik).

Celá kampaň bude probíhat až do roku 2020, v jejím rámci bude prováděno:
–    pravidelné publikace – tisk, studie s fakty týkající se odvětví;
–    rozvoj publikační strategie – názory doplněné vědeckými poznatky;
–    reakce na aktuální vývoj hlavních politik EU a na aktuální reakce/prohlášení NGOs
–    rozvoj monitorovací strategie pro sociální media;
–    využití hashtagu #MeatTheFacts jako centrální hub pro diskuse;
–    příprava bleskových reakcí před budovami evropských institucí v Bruselu (nejpozději do konce října)