Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – aktualizace

Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – aktualizace

Tento dokument je pouze informativní se zapracovanými zpřesněními. Závazné znění je obsaženo ve schválených Zásadách Č.j. MZE-39399/2022-13111
a jednotlivých schválených Zpřesněních těchto Zásad:

  • Zpřesnění DP 9.I., 10.D., 18. – Č.j. MZE-9780/2023-13111 ze dne 10. 3. 2023
  • Zpřesnění – Obecná část, DP 1.D., 1.I., 1.R., 1.V., 2.A., 3.b., 3.c., 3.d., 3.i., 9.A.a., 9.A.b., 9.A.c., 9.E., 9.F.e., 9.F.i., 10.E.e., 13., 18., 20., 20.A., 20.C. – Č.j. MZE-32445/2023-13111 ze dne 12. 6. 2023