ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU DOKÁZALO DO ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU VNÉST VÍCE REALITY

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU DOKÁZALO DO ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU VNÉST VÍCE REALITY

Zdroj: MZe, 3.1.23, upraveno

Díky intenzivnímu úsilí České republiky se podařilo, že Evropská komise (EK) ještě loni schválila národní strategické plány společné zemědělské politiky všech členských států, včetně českého.

Česká republika celou dobu prosazovala férové nastavení snížení spotřeby pesticidů pro jednotlivé členské státy. EK vzala v úvahu dosavadní úsilí jednotlivých států a navrhla povinné procento snížení užívání pesticidů podle úrovně spotřeby v každém členském státě, oproti původnímu záměru, aby všechny státy snížily spotřebu plošně. Pro ČR to představuje snížení o 35 %. 
Díky Česku také ministři EU požádali EK o doplnění dopadové studie, které podrobně doloží, jak další snižování používání pesticidů ovlivní zemědělskou a potravinářskou výrobu, zejména s ohledem na válku na Ukrajině a na zajištění potravinového zabezpečení. 

Podařilo se nám dosáhnout politické dohody o prevenci odlesňování. Rada EU (pod vedením CZ PRES), Evropský parlament a Evropská komise se dohodly na znění nařízení, které má zajistit, že při výrobě produktů získaných z kávy, kakaa, palmového oleje, sóji, hovězího masa, dřeva a kaučuku nebude docházet k odlesňování nebo znehodnocování lesů. Firmy budou muset doložit, že při výrobě vybraných produktů k odlesňování ani degradaci lesů a pralesů skutečně nedošlo.

Rozproudila se debata o nových metodách šlechtění a na základě toho Evropská unie přehodnotí stávající legislativu, aby byla pružnější a modernější.

Během předsednictví jsme otevřeli debatu o připravovaném legislativním návrhu na zavedení povinného označování nutriční hodnoty na přední straně obalu. Uvažovaným návrhem bylo využití schématu Nutri-Score (značení pomocí písmen a barevného semaforu). Nechceme, aby tímto způsobem docházelo k diskriminaci například kvalitních regionálních potravin, které takto zjednodušeným schématem mohou být označeny jako nezdravé.
Evropská komise v návaznosti na vývoj během CZ PRES na prosincové Radě AGRIFISH členské státy ujistila, že předloží upravený legislativní návrh, který bude podložen dopadovými studiemi a nebude diskriminační.

Doslova v posledních minutách jednání ministrů jsme v problematice rybolovných práv našli shodu, která je v souladu s víceletými plány, a hlavně s vědeckými doporučeními. Zdroje ryb nejsou neomezené a naším úkolem je cenné druhy i ekosystémy chránit, a zároveň zachovat socioekonomickou stabilitu rybářů.

Ministerstvo zemědělství uspořádalo během předsednictví celkem pět formálních Rad pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) v Bruselu a Lucemburku a jedno neformální jednání ministrů zemědělství v Praze. Zároveň se konalo 14 dalších neformálních resortních akcí za účasti expertů EU, ale i hostů ze třetích zemí. Během CZ PRES se v ČR i v Bruselu konalo také 153 jednání pracovních skupin Rady a 49 technických či politických trialogů, tj. jednání mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Celou zprávu najdete ZDE.