České biopesticidy – výzkumný projekt

České biopesticidy – výzkumný projekt

VÚRV Praha a firma AGRO CS a.s. vyvíjejí v  rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR přípravky na rostlinné bázi, které mají pozitivní vliv na zdraví a plodnost rostlin a snížení výskytu škůdců. Ve vývoji jsou botanické pesticidy na bázi rostlinného oleje a hnojivo s nematocidní aktivitou.

Výzkumný projekt končí 31.12.2021, po skončení projektu by přípravky měly být k dispozici na trhu.  

Informace o projektu ZDE.