Ceny zemědělské půdy

Ceny zemědělské půdy

Ceny zemědělské půdy meziročně narůstají. Dle údajů Českého statistického úřadu činila průměrná cena orné půdy za m2 v roce 2016 15,- Kč. V roce 2015 byla průměrná cena orné půdy za m2 13,- Kč a v roce 2014 cena byla 11,8,- Kč/m2. Průměrná cena trvalých travních porostů v roce 2016 za mbyla 10,3,- Kč. Celkem zemědělská půda měla průměrnou cenu v roce 2016 14,- Kč/m2, v roce 2015 to bylo 12,4,- Kč/m2 a v roce 2014,- 11,5 Kč/m2.

Průměrné ceny zemědělské půdy od roku 2012 do roku 2016 si můžete stáhnout v příloze pod textem nebo jsou k dispozici v odkazu http://www.apic-ak.cz/ceny-zemedelske-pudy.php.

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz