BRAMBORY Q CZ JDOU NA TRH

BRAMBORY Q CZ JDOU NA TRH

BRAMBORY Q CZ JDOU NA TRH

U brambor z letošní sklizně mohou zákazníci poprvé najít známku jakosti Q CZ. Ministerstvo zemědělství ji začne vydávat pěstitelům, kteří plní podmínky šetrnějšího pěstování brambor určených na jídlo a firmám, které tyto brambory podle nastavených pravidel zpracují.

Do režimu jakosti se zapojilo 106 subjektů. Zvýšené náklady na pěstování a zejména zpracování těchto brambor bude kompenzovat stát.

U brambor se známkou Q CZ zemědělci při pěstování omezili dávky postřiků na ochranu rostlin před škůdci a chorobami i průmyslových hnojiv a do půdy ve větší míře dodávají organickou hmotu, například chlévský hnůj. Program by měl přispět také k většímu propojení pěstitelů s tuzemskými zpracovateli.

V letošním startovacím roce se podle něj dá předpokládat, že bude v tomto režimu zpracováno 60.000 až 70.000 tun konzumních brambor.

Režim jakosti Q CZ se týká brambor a výrobků z nich. Rezidua přípravků na ochranu rostlin nebo těžkých kovů v těchto bramborách podle pravidel programu musí být nejméně o pětinu nižší, než určují evropské normy. Režim jakosti Q CZ v Česku podle ministerstva zemědělství platí také pro mléko, drůbež a drůbeží produkty.

Pěstitelé, kteří projdou certifikací prováděnou Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), dostanou příspěvek paušálně 75.000 korun za rok. Zpracovatelské podniky budou dostávat peníze na částečné pokrytí zvýšených nákladů.

Celá informace ZDE.
Informace ke Q CZ ZDE.