Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky

Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky

Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech za období od 1.7.2017 do 30.9.2017

Výsledky statistického zjišťování obilovin a řepky (MZe) 7–04. Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2017/2018. 

Odbor účetnictví a statistiky (13230) 
Oddělení státní statistické služby 
Ing. Dušan Havrda 
tel.: 221 812 511 
e-mail: dusan.havrda@mze.cz

Přílohy

    Úvod (PDF, 208 KB)
    Metodické vysvětlivky (DOC, 38 KB)
    Komentář (DOC, 34 KB)
    Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky ze sklizně v roce 2017 v obchodních a zpracovatelských subjektech (XLS, 37 KB)
    Konečná zásoba vybraných obilovin k 30.9. v roce 2016 a 2017 dle jednotlivých skupin obchodních a zpracovatelských subjektů (XLS, 38 KB)
    Grafy (PDF, 467 KB)
 

 

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR