Aktuální stav sucha podle portálu INTERSUCHO k 12.1.2020

Aktuální stav sucha podle portálu INTERSUCHO k 12.1.2020

 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (5.1. – 11.1.2020) převažovalo spíše sušší počasí. Prakticky na celém území republiky napršelo jen do 3 mm za týden. Výjimku tvořily horské oblasti a to hlavně Krkonoše, kde spadlo okolo 15 mm za týden. Nová sněhová pokrývka prakticky nepřibyla, naopak došlo k jejímu mírnému úbytku v místech, kde se vůbec nacházela (hlavně Krkonoše, Beskydy a Jeseníky). V první polovině týdne byly teploty vzduchu nižší, v denních maximech se pohybovaly okolo 2-4 °C. Od středy se oteplilo na průměrné hodnoty mez 4-6 °C. Od čtvrtka zde panovaly významné prostorové rozdíly, kdy v Čechách byly maxima i okolo 10 °C, ale na Moravě jen kolem bodu mrazu.
 

Aktuální intenzita sucha: 
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) – počínající až mírné sucho sledujeme v jihozápadních, severozápadních a severovýchodních Čechách a poté v menších enklávách v rámci České republiky.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se mírně prohloubila především v Čechách. Na většině území republiky zasažené suchem převažuje počínající až mírné sucho. Nadále výrazné až extrémní sucho zůstává v oblasti vedoucí od severní Šumavy, přes Táborsko, Třeboňsko až po Novohradské hory. Oblast Čech je zasažena mnohem více než Morava a Slezsko.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu mírně zhoršil. V hlubší vrstvě (40–100 cm) situace spíše stagnovala.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zhoršilo. V hlubších vrstvách se hodnoty nijak výrazně nezměnily. Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří a v oblasti středního toku Vltavy. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách a na východní Moravě.

Dopady na zemědělství:  Zprávy zpravodajů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha

Dopady na lesy:  Okres Vsetín hlásí počínající projevy sucha, v jihlavském okrese, okrese Rychnov nad Kněžnou a Praha-západ nesledují projevy sucha.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 13.1.2020) čekáme hlavně příliv teplého vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. V sobotu pak bude přecházet studená fronta, která přinese slabý déšť nebo sněžení na horách. Celkově to budou velice malé úhrny a v dalších 10 dnech čekáme srážky řádově v několika milimetrech, výjimečně kolem 10-15 mm. V tomto období by mohlo napadnout jen kolem 10 cm nového sněhu na horách a celková výška se příliš nezmění. Maximální teploty vzduchu se budou pohybovat nejčastěji mezi 4-6 °C a v noci okolo bodu mrazu. Půdní vlhkost se nám celkově příliš měnit nebude a nižší než obvykle bude zhruba na 40 % území. Mírné sucho pak budeme pozorovat do 20 % území republiky a to prakticky jen v Čechách.
Podle střednědobého modelu se očekávají nadprůměrné teploty do 18. ledna. Po průchodu studené fronty by se mělo mírně ochladit a teploty se vrátí k obvyklým hodnotám. Nejvíce srážek se čeká na tuto sobotu.

Podrobnější informace Portál INTERSUCHO