AKTUÁLNÍ INFORMACE Z PGRLF, 18.7.2022

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z PGRLF, 18.7.2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce za 2. čtvrtletí roku 2022.  

Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a.

Celá zpráva ZDE.

PGRLF, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek

Příjem žádostí bude zahájen od 1. srpna 2022 do 1. listopadu 2022.

Titul zpřístupňuje pojistnou ochranu sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách, a tím žadateli pomáhá k dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Jedná se o neinvestiční přímou podporu k úhradě části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Výše podpory může dosahovat až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro daný rok.

Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ:

krupobití,

požáru,

vichřice,

povodně nebo záplavy,

sesuvu půdy,

vyzimování,

vymrznutí,

jarního mrazu nebo mrazu.

Celá zpráva ZDE.

4. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví společnosti PGRLF, a.s., bylo ukončeno

Ve středu 13. července 2022 v 9.00 hodin byl spuštěn příjem žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví. Stanovený limit přijatých žádostí byl již naplněn, čímž se 4. kolo tohoto programu uzavírá.

Celá zpráva ZDE.