AKTUÁLNÍ INFORMACE K APLIKACI STATKOVÝCH HNOJIV OD Ing. Klíra (VURV)

AKTUÁLNÍ INFORMACE K APLIKACI STATKOVÝCH HNOJIV OD Ing. Klíra (VURV)

AKTUÁLNÍ INFORMACE K APLIKACI STATKOVÝCH HNOJIV OD Ing. Klíra (VURV)

 

Aktuální informace (1. 12. 2020)
Postup pro uplatnění „vyšší moci“ při mimořádné aplikaci statkových a organických hnojiv v době zákazu hnojení, z důvodů nevhodných povětrnostních a půdních podmínek v uplynulém období (zamokřené půdy) je v přípravě
. Pro zmapování aktuální situace prosím o sdělení (klir@vurv.cz), zda máte plné sklady a zda byste tuto možnost letos využili. 
Nově nastavená výjimka (prodloužení možnosti hnojení o 14 dní při průměrné denní teplotě nad 5 °C) byla letos využitelná několik dní. V některých oblastech se tedy podařilo aplikovat další množství hnojiv. Ze strany ČHMÚ byla pro kontrolní účely ÚKZÚZ připravena centrální informace o průměrných denních teplotách na úrovni katastrálních území, nemusíte tedy jednotlivě na pobočkách ČHMÚ žádat. Pracovníci ÚKZÚZ při kontrole pak tuto centrální informaci využijí. Bohužel, tuto aplikaci nelze obecně zveřejnit. Pokud tedy máte zájem o informaci o průměrných denních teplotách za listopad pro určitá katastrální území, napište mi (klir@vurv.cz), rád Vám je obratem pošlu.
Další podrobnosti připravujeme, sledujte www.nitrat.cz .