AKTUALITY PORTÁLU GTFOTO 30.8.2023

AKTUALITY PORTÁLU GTFOTO 30.8.2023

Od 29. 8. 2023 je umožněno odesílat samostatné fotografie na SZIF. Pro
odeslání samostatné fotografie na SZIF je nutné přiřadit identifikaci
pomocí č. DPB. Toto lze provést v mobilní aplikaci nebo na Portálu
GTFoto, v záložce Samostatné fotografie.
Začínají se vyhodnocovat podané dodatečné důkazy – po vypořádání přijde
žadateli dokument do datové schránky nebo na Portál farmáře.
V následujících dnech můžou žadatelé očekávat další požadavky na splnění úkolu
v aplikaci GTFoto.
Probíhá přepočet semaforů u podmínek „zachování zemědělské kultury“,
„zemědělské obhospodařování“ a „potvrzení deklarované plodiny“.

Informaci najdete ZDE.