AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, 2. VÝZVA OD 15.3. DO 30.4.2021

AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, 2. VÝZVA OD 15.3. DO 30.4.2021

AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, 2. VÝZVA OD 15.3. DO 30.4.2021

 

Dne 10. března 2021 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe) na svých stránkách Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. Podpora má pomoci subjektům dodávajícím potraviny do stravovacích služeb,
u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 %.

 

Za rozhodné se považuje období od 1. prosince 2020 až do 28. února 2021. Dotační program tak navazuje na podporu za předchozí období.  

Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až
200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance.
Celková výše podpory nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.

Příjem žádostí bude probíhat od 15. března do 30. dubna 2021. 

 

Přílohy

Zásady II výzva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 706 KB)

Návod k podání žádosti prostřednictvím Modulu pro Žadatele DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 26 KB)