94. jednání antibyrokratické komise MZE

94. jednání antibyrokratické komise MZE

94. jednání antibyrokratické komise MZE se uskutečnilo dne 4. 10. 2017. Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 94. jednání ABK a jednání s pozvanými hosty. Na jednání byli probírány např. tyto témata: ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ), aktualizace dat a náhrady při hospodaření v OPVZ, zlepšení fungování registru zvířat na Portálu farmáře, přepočet velkých dobytčích jednotek ve formuláři minimální a maximální produkce (opatření 6.1.1) nebo například stavební zákon-rekultivace ornice.

Zápis z jednání včetně příloh je dostupný na http://www.apic-ak.cz/data_ak/17/z/ABKzapis171004.pdf

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR