7. KOLO PRV – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE SKLADOVACÍCH KAPACIT NA STATKOVÁ HNOJIVA

7. KOLO PRV – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE SKLADOVACÍCH KAPACIT NA STATKOVÁ HNOJIVA

V 7. Kole PRV bude UKZUZ vydávat žadatelům, kteří v projektu staví nebo rekonstruují sklady na statková hnojiva potvrzení, že jejich projekt splňuje podmínku minim. 9ti měsíční skladovací kapacity.
Potvrzení bude součástí příloh k žádosti o platbu.

Bližší informaci najdete v přiloženém souboru: