7. KOLO PRV –VYGEROVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU

7. KOLO PRV –VYGEROVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU

Od 1.7.2019 je v Portálu farmáře funkční generování žádosti o platbu v rámci 7. Kola PRV. 
Za datum podání žádosti o platbu se považuje datum odeslání žádosti přes Portál farmáře.
 Pokud k žádosti o platbu budete přikládat přílohy v listinné podobě nebo datovou schránkou, musíte tak učinit do 5 dnů od odeslání vyplněné žádosti o platbu. 
Podrobnosti najdete v přiloženém materiálu.