7.kolo PRV – nově stanovení náhradníci v operaci 4.1.1

7.kolo PRV – nově stanovení náhradníci v operaci 4.1.1

Dne 27.11.2018 oznámil SZIF, že v 7. kole PRV pro operaci 4.1.1 byli dodatečně stanoveni náhradníci.

Více informací najdete v přiloženém materiálu.

Seznam náhradníků pro jednotlivé operace 4.1.1 najdete zde: https://www.szif.cz/cs .

Přílohy a výběrová řízení se dokládají do 5.3.2019, 18:00 hodin