7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

MZE vyhlašuje 7. Kolo příjmu žádostí z PRV.

Administrace:                                

– příjem žádostí  od 9.10. 8:00 do 30.10. 18:00,
– zveřejnění Doporučených a Náhradníků do 19.11.201818,
– přílohy a výběrová řízení do 5.3.2019 18:00 hod.
– výzva k doplnění a opravě příloh do 1.7.2019
– zahájení průběžného schvalování: srpen 2019

Operace:
1.1.1 Vzdělávací akce
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce pro udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech
 

Portál farmáře SZIF umožňuje od 2.10.2018 vygenerování žádosti do 7. Kola

12.9.2018 došlo ke zpřesnění Specifických podmínek některých opatření včetně 4.1.1 a ke změnám v preferenčních kritériích a kódech způsobilých výdajů. Doporučujeme stažení aktuálních Specifických podmínek jednotlivých operací.

Další informace k 7. Kolu PRV najdete v přiložených tiskových zprávách.