5 seminářů od Zemědělského svazu HK

5 seminářů od Zemědělského svazu HK

Zemědělský svaz Hradec Králové pořádá ve spolupráci s Institutem vzdělávání v zemědělství o.p.s. pět vzdělávacích seminářů.

Zemědělský svaz Hradec Králové ve spolupráci s Institutem vzdělávání v zemědělství o.p.s. připravuje pět seminářů se zaměřením na vzdělávání a dotační možnosti pro zemědělce.

Dne 26.10.2017 je zájemcům nabízen semináře: „Zlepšení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod, aplikace v zahraničí a v ČR.“
Na konci listopadu se dne 22. 11. 2017 uskuteční seminář: „Veterinární požadavky pro kontroly podmíněnosti a dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat.“
Na 5. 12. 2017 se připravuje seminář s názvem: „Dotační podmínky přímých plateb a plošných plateb PRV včetně welfare hospodářských zvířat.“
Začátkem roku 2018 dne 9. 1. proběhne seminář: „Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší.“
a dne 8. 3. je naplánována „Aktualizace systémů regulace plevelů v závislosti na měnících se půdně klimatických podmínkách.“

Předběžným místem konání akcí je Kulturní dům v Dolanech. Pro více informací se prosím obracejte na pana Ing. Josefa Lojdu na tel.: 737248901 nebo na e-mail: zemsvazhk@iol.cz.