5. kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova v okrese Trutnov

5. kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova v okrese Trutnov

5. kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova využili také zemědělci z okresu Trutnov. Ti mají možnost využít služby odborných poradců z firem zaměřených na tvorbu projektů, ale i služby Okresní agrární komory, která jim žádost sestaví, podá a v případě, že je žadatel doporučen k podpoře, zajistí administraci žádosti až do Výzvy k podpisu Dohody.

V 5. kole Programu rozvoje venkova od 10.10. do 1.11.2017 podaly žádost s pomocí OAK čtyři subjekty. Zájem o podání žádosti mělo více zemědělců, ale po změnách v uznatelných nákladech a změnách v bodování projektů většina zájemců nezískala minimální potřebný počet 20 bodů.  V oblasti LFA v okrese je zájem především o běžné zemědělské stroje, jejichž pořízení ale v tomto kole bylo omezeno. Dalším problematickým požadavkem pro žadatele bylo i udělování preferenčních bodů za odvedené sociální pojištění v minulém roce. S nepořízenou tak z konzultace před podáním žádosti odcházeli i žadatelé, kteří byli v předcházejících kolech úspěšní.

Další možností, jak si pořídit stroje a technologie do zemědělství jsou programy PGRLF Investiční úvěry a Zemědělec.