13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

V Praze dne 28. července 2021 SZIF

Dne 28. 7. 2021 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 13. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 13. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin.

Ve 13. kole se rozdělí celkem více než 1,2 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. na obnovu lesních porostů a investice do lesnické infrastruktury, a projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců. Nedílnou součástí 13. kola je podpora rozšiřování znalostí.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace Alokace (Kč)
1.1.1. Vzdělávací akce 40 000 000
1.2.1 Informační akce 15 000 000
4.3.2 Lesnická infrastruktura 460 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 360 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 400 000 000

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy:
Hlavní změny pravidel pro 13. kolo
Obecné podmínky pro 13. kolo příjmu žádostí – čistopis

Zdroj: Ministerstvo zemědělství