12. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

12. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

12. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

– příjem žádostí 15.6. – 13.7.2021 (18:00  hodin) ZDE
– příjem operací 4.1.1 investice ze zemědělských podniků,
                              4.2.1 zpracování,
                              6.1.1 zahájení činnosti mladých zemědělců
– opatření stavebního úřadu + výběrové řízení nebo cenový marketing (cenový marketing do 2/6 milionů Kč bez DPH) do termínu příjmu příloh = 30.11.2021, 18:00 hodin.
– 4.1.1 –
skot, ovce, kozy, koně, králíci, drůbež
              – ovoce, zelenina včetně brambor, chmel
              – speciální mobilní stroje pro ŽV do 49% uznatelných výdajů
              záměr a) zemědělci do 150 ha včetně ekologických chovatelů prasat nad 150 ha v případě staveb na zajištění biologické bezpečnosti chovu
              – nebude záměr pro prasata, projekty do 75 mil. Kč
              – k retenčním nádržím nutná dokumentace
              – změny v preferenčních kritériích
              – posouzení efektivnosti – změny v kalkulátoru
             – dotace 50% + 5% MZZ a 5% EZ
záměr a) do 2 mil. Kč a zároveň MSP do 150 ha – skot, prasata, koně, drůbež, ovce, kozy, králíci
záměr b) do 2 mil. a zároveň MSP do 150 ha  – ovoce, zelenina včetně brambor, LAKR, chmel
záměr h) do 50 mil. – skot
záměr j) do 30 mil. – drůbež
záměr k) do 30 mil. Kč – ovce, kozy, koně, králíci
záměr l) do 30/50 mil. Kč – ovoce, zelenina vč. brambor, LAKR, chmel
záměr m) do 2 mil a zároveň 150 ha – vinná réva
záměr n) do 30 mil. Kč – vinná réva
  
– 4.2.1 – vyloučeni pekaři
              – max. částka výdajů na 75 mil. Kč
– 6.1.1 – MZZ – minim. příjmy zvýšeny na 184.200,- Kč
             – nákup zvířat od rodinných příslušníků – znalecký posudek + kupní smlouva – doložit

 

Obecné podmínky ZDE
Specifické podmínky:
– 4.1.1 ZDE
– 4.2.1 ZDE
– 6.1.1 ZDE

Souhrn změn ZDE

Příručka k výběrovým řízením: v sekci Ke stažení ZDE, včetně informací k zodpovědnému zadávání