12.4.2021 SKONČÍ NOUZOVÝ STAV V ČR

12.4.2021 SKONČÍ NOUZOVÝ STAV V ČR

12.4.2021 SKONČÍ NOUZOVÝ STAV V ČR

 

Od pondělí 12. dubna:
-rotační prezenční výuka dětí na 1 stupni základních škol, přípravek, praktických škol (školy do 75 dětí na 1. stupni nemusí mít rotační výuku)

–  skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině, a individuální konzultace a individuální prezenční výuky na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.

praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání

– Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi rovněž dvakrát týdně, ostatní jen jednou. Negativním testem na covid-19 se budou muset podle dalšího opatření prokázat i děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky. Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků nemoci covid-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

prodloužení dalších protiepidemických opatření po 11. Dubnu:
– přestane o nedělní půlnoci platit: zákaz nočního vycházení,  zákaz bezdůvodně opouštět území okresu.

– konec zákazu návštěv ve věznicích. Nově budou moci odsouzené či chovance v detenci navštívit současně až dvě osoby.

maloobchod a služby:  Od pondělí budou moci otevřít prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví či provozovny s prodejem pietního zboží. Noční zákaz prodeje se posouvá na 22.00. Na tuto hodinu se posouvá i zákaz obsluhovat ubytované hosty v hotelových restauracích i provoz výdejních okének.

– otevřít stánky a mobilní provozovny trhovců: prodávat ale budou moci jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu

– Povoleny budou i spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, pokud na nich bude venku méně než dvacet osob a uvnitř deset osob.

– Pro svatby či pohřby bude platit omezení na 15 osob. Na maximálně sto osob bude omezeno i právo shromažďovací.

posunutí termínu pro očkování druhou dávkou vakcíny, a to na dobu 38 až 42 dní od podání dávky první u vakcín Pfizer/BIONTECH a Moderna a na dobu 84 až 91 dní od podání první dávky u vakcíny AstraZeneca. Změna se bude týkat jen nově naočkovaných a platit začne od 10. dubna.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-6-dubna-2021-187550/.