10. kolo PRV – zápis do evidence o skutečných majitelích

10. kolo PRV – zápis do evidence o skutečných majitelích

10. kolo PRV 14.7.2020 – 4.8.2020

Podmínka pro právnické osoby (netýká se právnických osob veřejného práva nebo právnických osob registrovaných mimo režim veřejných rejstříků):
– žadatel – právnická osoba – musí být nejpozději k posledními dni příjmu žádostí (4.8.2020) zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích.
– na výzvu SZIF, EK nebo EÚD musí žadatel údaje uvedené v Evidenci doložit průkaznými dokumenty

Celá informace ZDE