10.kolo PRV od 14.7. do 4.8.2020 – Investice do zemědělských podniků a zpracování zemědělské pro…

10.kolo PRV od 14.7. do 4.8.2020 – Investice do zemědělských podniků a zpracování zemědělské pro…

10.kolo PRV od 14.7. do 4.8.2020  – Investice do zemědělských podniků a zpracování zemědělské produkce

 • Operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • Příjem žádostí 14.7.2020 od 9:00 hodin do 4.8.2020 18:00 hodin
  Způsobilost výdajů od 12.3.2020
 • Předkládání stavebních povolení a dokladů k výběrovým řízením až k Žádosti o platbu
 • Dokládání finančního zdraví až od 2 milionů Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Základní dotace 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace (+ 5% ekologický zemědělec a 5% mladý začínající zemědělec)
 • Seznam doporučených žádostí do 11.8.2020
 • Přílohy žádosti u přijatých žadatelů (kromě stavebního povolení a dokladů z výběrového řízení) do 18.8.2020 18:00 hodin
 • Doplňování do 24.11.2020
 • Průběžné schvalování podle výsledků administrativních kontrol od září 2020
 • Nedoporučené žádosti do „zásobníku“, pokud zbydou prostředky, budou postupně doporučovány
 • Po podpisu Dohody bude možné požádat o zálohy do výše 50% dotace(nutná bankovní záruka)

4.1.1 – Investice do zemědělských podniků:

 • Podpořené sektory: prasata, drůbež (s výjimkou klecových ustájení), ovce, kozy, ovoce, zelenina včetně brambor, chmel a réva vinná
 • Nový způsobilý výdaj výstavba nebo rekonstrukce retenčních nádrží

4.2.1 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů:

 • Přidány velké podniky
 • Nebudou podporováni pekaři
 • Dotace 50% výdajů
 • Způsobilé výdaje rozšířeny o prostředky pro rozvoz produkce a e-shopy

Hlavní změny pravidel zde:

Obecné podmínky 10 kola zde:

Specifické podmínky 10. Kolo 4.1.1 zde:

Specifické podmínky 4.2.1 zde: