1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU INVESTIC z PRV 2023+:22.8. 8:00 hod. – 12.9.2023, 18:00 hod.

1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU INVESTIC z PRV 2023+:22.8. 8:00 hod. – 12.9.2023, 18:00 hod.

Obecné podmínky: https://eagri.cz/public/web/file/725648/Obecne_podminky_1._kolo_na_web.pdf

Specifické podmínky:

33.73 – Investice do zemědělských podniků: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Finvestice_zp%2F1685701458317.pdf

34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Finvestice_zzp%2F1685701753014.pdf

49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Fzahajeni_mz%2F1685702047500.pdf

51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Finovace%2F1685702258889.pdf

53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Fpodpora_skupin%2F1685702470383.pdf

Celá informace: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2F1685701084399.pdf

Metodika ke střetu zájmů 1. Verze: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2F1685702631847.pdf

Příručka pro publicitu 2023+: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Finfo%2F1681293761032.pdf