Webinář D

NÁZEV WEBINÁŘE

Ministerstvo zemědělství oznamuje, že s ohledem na stav čerpání rozpočtu je ukončeno doporučování projektů ze zásobníku projektů dle kap. 5.8 Obecných podmínek Pravidel, kterými se kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, v případě následujících operací/záměrů 10. kola příjmu žádostí:

  • operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (všechny záměry)
  • operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměry a) a d)

a v případě následujících operací/záměrů 11. kola příjmu žádostí:

  • operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměr a)
  • operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (všechny záměry)
  • operace 6.4.2 Podpora agroturistiky (oba záměry)

Nadále může být v případě disponibilních prostředků prováděno dodatečné doporučení v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměru b) z 10. kola a v operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměru b) z 11. kola.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

ŠKOLENÍ PRO CHOVATELE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
které se koná dne 25.11.2021 od 9:00 hodin ONLINE

PROGRAM

9:00 – 10:30 Vliv sociálního ustájení na welfare telat a užitkovost takto odchovaných dojnic
Ing. Radka Šárová, PhD., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Ágnes Moravcsíková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha

9:00 – 10:30 Vliv sociálního ustájení na welfare telat a užitkovost takto odchovaných dojnic
Ing. Radka Šárová, PhD., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Ágnes Moravcsíková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha

9:00 – 10:30 Vliv sociálního ustájení na welfare telat a užitkovost takto odchovaných dojnic
Ing. Radka Šárová, PhD., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Ágnes Moravcsíková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha

Soubor ke stažení

Soubor ke stažení

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ WEBINÁŘE