Pozvánka – Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

Pozvánka – Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský srdečně zve na odborný webinář 


PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN JAKO SOUČÁST INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN

konaný dne 2. 2. 2022 prostřednictvím platformy Microsoft Teams


„Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek. V praxi to znamená kombinaci vhodných agrotechnických a pěstitelských postupů, při jejichž dodržení lze předpokládat snížení nutnosti aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR).

S použitím POR úzce souvisí rovněž zjišťování výskytu škodlivých organismů prostřednictvím monitoringu, využití výstupů prognostických modelů a sledování vývoje počasí v dané lokalitě.

V rámci tohoto semináře bychom se rádi zaměřili na poslední článek IOR, kterým je právě oblast použití POR. Stěžejní přednáška bude věnována situaci v oblasti restrikcí POR, schvalování úč. látek a v neposlední řadě alternativním možnostem ochrany (pomocné prostředky na ochranu rostlin).

Zařadit bychom však v rámci tohoto semináře chtěli také přednášku, která bude prezentovat výsledky pokusů, které porovnávají nebo ověřují účinnost biologických přípravků nebo jiných pomocných prostředků na ochranu rostlin. Případně přípravků povolených pouze pro použití v rámci ekologického zemědělství, a to ať už mezi sebou nebo v kontrastu biologický přípravek vs. běžný POR.

Nedílnou součástí celého komplexu IOR je rovněž akreditované poradenství. Na závěr semináře bychom pak představili také výsledky šetření IOR, které proběhlo v roce 2020.“

Informace k organizaci webináře a program brzy zveřejníme.

V případě zájmu prosíme o vyplnění registračního formuláře  poté obratem obdržíte emailem vstup na webinář.
 

Těšíme se na setkání!

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKTUALITY