Nabízíme zpracování žádostí o investiční dotace z PRV, zpracování havarijních a pohotovostních plánů a základního hodnocení rizika ekologické újmy.

Nabízíme zpracování žádostí o investiční dotace z PRV, zpracování havarijních a pohotovostních plánů a základního hodnocení rizika ekologické újmy.

Nabízíme konzultace a školení k povinnostem zemědělských podnikatelů, pravidlům dotací a vedení povinných evidencí (evidence hnojení, přípravků na ochranu rostlin, hospodářských zvířat).

Pro členy Okresních agrárních komor Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové a Jičín (OAK sdružené v Regionální agrární komoře Královéhradeckého kraje) zvýhodněná cena.

Kontakt:
Okresní agrární komora Trutnov
Horská 5
54101 Trutnov
Ing. Marcela Jezberová
IČ 60913991
tel: 734 377 413
e-mail: oak-trutnov@volny.cz