26.04.2022 Počítačový seminář „Vygeneruj si svojí Jednotnou žádost“

26.04.2022 Počítačový seminář „Vygeneruj si svojí Jednotnou žádost“

Dotační projekt 9.F.e. Regionální přenos informací
ve spolupráci s Regionálním informačním střediskem
Královehradeckého kraje a SZIF, RO Hradec Králové, pracoviště OPŽL Hradec Králové
Vás srdečně zve na:

počítačový seminář „Vygeneruj si svojí Jednotnou žádost“

dne 26.04.2022 v počítačové učebně v budově Centrum andragogiky, s.r.o.
K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové
Začátek v 8:00 hodin

Cílem semináře je si pod odborným dohledem vygenerovat svojí Jednotnou žádost a odeslat jí prostřednictvím Portálu farmáře na SZIF.
Akce je určena pro mikro, malé a střední podniky působící v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování výrobků a jejich uvádění na trh.

Nutné předpoklady pro zdárné vygenerování žádosti:
1. Mít účinné změny v LPIS
2. Mít v pořádku registr zvířat a správně nahlášená masná telata
3. Mít aktivní heslo pro přihlášení do portálu farmáře.
4. Mít povinné přílohy k JŽ s sebou, ideálně naskenované (např. smlouva s cukrovarem, faktura za osivo, uznávací list a faktura na brambory).

Zájemci o seminář se musí dopředu nahlásit do 10.04.2022 na pisarcikova@rakkhk.cz

Seminář je bez vložného.
Kapacita omezena!

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKCE