21.02.2023 Kurz I.stupně POR

21.02.2023 Kurz I.stupně POR

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje Vás za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Zemědělskou akademií a Gymnáziem Hořice – SŠ a VOŠ zve na:

Základní a prodlužovací kurz 1.stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

který se koná dne 21.02.2023 v Restauraci Radnice, Mlázovice
od 8:30 hodin (prezence účastníků od 8:00 hodin)

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků, jejich přepravě, či přípravě postřikové jíchy, práci ve skladu, skladníci, obsluha mořiček, nebo jiný pomocný personál, který v rámci svých pracovních činností přichází s těmito látkami do bezprostředního styku.

Základní kurz:
Účelem kurzu je získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ prvního stupně podle § 86, odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v posledním znění. Platnost osvědčení jsou 3 roky od data jeho vydání. Délka kurzu je 12 vyučovacích hodin. Po absolvování kurzu I. stupně bude účastníkům vydáno osvědčení.

Prodlužovací kurz:
Účelem kurzu je prodloužení platnosti osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ prvního stupně podle § 86, odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v posledním znění. Platnost osvědčení jsou 3 roky od data jeho vydání. Délka kurzu je 8 vyučovacích hodin. Po absolvování kurzu I. stupně bude účastníkům vydáno osvědčení.

Lektoři:
MUDr. Michal Houštěk, Ing. František Koldas, Ing. Jitka Krobová

Program jednotlivých kurzů v přiložené pozvánce (PDF ke stažení níže)

Vložné:
Základní kurz: 1.400 Kč pro členy OAK HK, OAK NA, OAK TU, OAK JC nebo OAK RK. 2.000 Kč pro ostatní
Prodlužovací kurz: 1.200 Kč pro členy výše vyjmenovaných OAK, 1.700 Kč pro ostatní
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. Součástí poplatku je i dopolední drobné občerstvení, oběd a pitný režim.

Pro urychlení proveďte úhradu na účet 215051120/0600, jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ. Následně Vám bude zaslána na e-mail z přihlášky faktura.

Z organizačních důvodů žádáme o závazné přihlášení nejpozději do 10.02.2023 prostřednictvím webového formuláře: ZDE

V případě dotazů kontaktujte:
Ing. Hana Svatoňová, oakjc@mybox.cz , mobil 777 000 148
Hana Pisarčíková, pisarcikova@rakkhk.cz , mobil 702 082 483

Pozvánky ke stažení:

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKCE