Nabídka výkupu odpadů z rostlinné produkce vhodných ke spalování

Společnost MOSTEK energo s.r.o. vykupuje odpady z rostlinné produkce vhodné ke spalování v našem provozu v obci Mostek u Dvora Králové. Nejakostní obilí (plísně, hmyz…). Odpady z čištění – prach, zadina, plevy, makovina, slupky, apod. Cena a doprava dle dohody. O seno a slámu nemáme zájem. Případě zájmu a dotazů prosím kontaktujte viz níže:     Ing. Tomáš Chlum […]

Informace pro uživatele k ohlášení změny kultury travní porost (G) na úhor (U)

Zdroj SZIF, v Praze dne 21. prosince 2021 V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou. Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se […]

Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii

Tisková zpráva MZe Nové vedení Ministerstva zemědělství (MZe) upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. V rámci pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací. Nové vedení MZe mění Strategický […]