15.12.2022 Právní vztahy k nemovitostem

15.12.2022 Právní vztahy k nemovitostem

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje Vás za podpory Královéhradeckého kraje

zve na seminář

PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

Seminář se koná dne 15.12.2022 od 9:00 do 11:00 v hybridní podobě:

Prezenčně v zasedací místnosti Advokátní kanceláře Arrows, Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové a zároveň online.

Téma semináře:

Tématem setkání budou vybrané právní vztahy k nemovitostem. Během přibližně dvouhodinového semináře se budeme věnovat tématům pachtovních smluv, právních vztahů k nemovitostem s rozdílnými vlastníky a pozemkovým úpravám.

Pachtovní smlouvy

Pachtovní smlouva představuje základní smluvní typ pro užívání zemědělské půdy mimo vlastnictví. Na co bychom měli při přípravě a uzavírání pachtovní smlouvy pamatovat, jaká jsou s tímto smluvním typem spojená rizika a co by měla pachtovní smlouva obsahovat. Tato vybraná témata vám přiblíží Mgr. Lukáš Fiedler, advokát s mnoha praktickými zkušenostmi při přípravě a revizích tohoto smluvního typu.

Nemovitosti s rozdílnými vlastníky

Reliktem minulosti je velmi častý stav, kdy budova zemědělského nebo průmyslového objektu má rozdílné vlastníky než pozemek, na němž je umístěna. Většinou se jedná o pozůstatky kolektivizace v zemědělských družstvech. Jak danou věc řeší občanský zákoník a co můžeme udělat pro to, abychom vlastnictví sjednotili? Řešení těchto problémů vám přiblíží Mgr. Karel Huneš, advokát se specializací na stavební právo a právní vztahy k nemovitostem.

Pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové úpravy prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je, nebo dělí pro zajištění racionálního vlastnického hospodaření. Pozemkové úpravy mají významné důsledky i pro zemědělské hospodaření, mění právní vztahy k nemovitostem, ať již vlastnické, či užívací. Téma důsledků pozemkových úprav na právní vztahy k nemovitostem vám přiblíží Mgr. Karel Huneš.

Přihlášení a vložné:

Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit nejpozději do 11.12.2022 prostřednictvím online formuláře ZDE s uvedením, zda máte zájem o prezenční nebo online podobě.

Pro zemědělské podnikatele z Královéhradeckého kraje (EZP) je seminář ZDARMA.

V případě dotazů pište na:  pisarcikova@rakkhk.cz, tel. 702 082 483

POZVÁNKA v PDF

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKCE