Veterinární požadavky pro kontroly podmíněnosti a dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat

Veterinární požadavky pro kontroly podmíněnosti a dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat

Rádi bychom Vás pozvali na seminář pořádaný především pro chovatele hospodářských zvířat s názvem: „Veterinární požadavky pro kontroly podmíněnosti a dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat“.

Termín a místo konání:

22. 11. 2017, ZD Dolany, Dolany 57, 552 01 Dolany

Cílem semináře je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o zlepšování podmínek chovaných hospodářských zvířat, používání veterinárních léčivých přípravků, aktuální požadavky pro oblast kontrol podmíněnosti (dále jen „Cross Compliance“) a dotací na opatření „Dobré životní podmínky zvířat“, zejména ve vztahu k legislativě: zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, nařízení vlády č. 74/2015, o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Prosíme o nahlášení se na seminář nejpozději do 20. 11. na adrese Zemědělský svaz Hradec Králové 495535994@iol.cz.