Nejlepší hospodáři z okresu Trutnov si na Dožínkách v Hradci Králové převzali ocenění.

Nejlepší hospodáři z okresu Trutnov si na Dožínkách v Hradci Králové převzali ocenění.

V sobotu 16.září 2017 se v Hradci Králové konaly tradiční Dožínky.

Poprvé byla organizátorem dožínek Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje. Jako každý rok i letos byly na této slavnosti vyhlášení nejlepší zemědělci z každého okresu.

Za okres Trutnov převzali diplom a dožínkový džbánek z rukou představitelů kraje a regionální agrární komory za živočišnou výrobu Ing. Jan Zuzánek z Bernartic a za rostlinnou výrobu pan Ladislav Chmelík z Vlčkovic v Podkrkonoší.

Pan Ladislav Chmelík je soukromý zemědělec hospodařící na 530 ha zemědělské půdy v Podkrkonoší, z toho 450 ha tvoří orná půda, zbytek louky a pastviny. Věnuje se rostlinné i živočišné výrobě.
Pěstuje pšenici, řepku, sladovnický ječmen, trávy a jetel na semeno. Letos dosáhl u pšenice výnosu 6,5 t/ha, u řepky 4 tuny a u sladovnického ječmene výborných 7,2 tuny z hektaru. Velkou pozornost věnuje kvalitě půdy, v osevním postupu využívá pícniny a základem hnojení je hnůj skotu a kompost z vlastní kompostárny.
Na farmě hospodaří s otcem, synem a jedním zaměstnancem.

Ing. Jan Zuzánek je soukromý zemědělec z Bernartic u Trutnova, hospodaří na 900 ha travních porostů v nadmořské výšce 550 – 590 m n.m. Chová masný skot plemene Charolais a masný Siementál, základní stádo čítá 350 ks zvířat. Zaměřuje se na produkci plemenných zvířat. Pro šlechtění využívá inseminaci klasickými i sexovanými inseminačními dávkami a embryotransfer. V letošním roce uspěl na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně s jalovicemi Barbora ze Statku a Anděla ze Statku, které se staly šampionkami plemene Charolais a syn farmáře Jan  Zuzánek ml. získal 3. místo v soutěži ve vodění zvířat Junior Teamu. 

Oběma oceněným zemědělcům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěšných let v zemědělském podnikání.