Informace ke zpřesnění pravidel – operace 4.2.1

Informace ke zpřesnění pravidel – operace 4.2.1

Informace ke zpřesnění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – operace 4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (5. kolo PRV)

METODIKA VÝPOČTU K HODNOCENÍ ASPEKTU EFEKTIVNOSTI

Na základě četných dotazů žadatelů ke zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů týkající se výpočtu efektivnosti zveřejněné dne 13. října 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství, SZIF zveřejnil následující informaci.

V aktualizované podobě Pravidel pro žadatele operace 4.2.1 platných pro 5. kolo příjmu žádostí, byla změněna příloha č. 8 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti – v příloze č. 8 je uvedeno, že stanovená oborová rentabilita příjmů slouží ke kontrole poměru příjmů a výdajů výstupů realizovaného projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že úprava Pravidel pro žadatele resp. Metodiky výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti byla zveřejněna v průběhu příjmu žádostí 5. kola (žadatelé mohli generovat Žádosti o dotaci od 2. října 2017), nelze nastavení pdf formuláře Žádosti o dotaci přizpůsobit aktualizované podobě Pravidel/Metodiky ze dne 13. října 2017 (formulář může vyhodnotit projekt jako neefektivní – v poli 24. Projekt je efektivní na straně D4 Žádosti o dotaci není uveden křížek – i v případě, že neefektivní není, viz text níže).

V odkazu https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1508402172693.pdf je ilustrativně vyplněna strana Žádosti o dotaci D4 Přílohy – hodnocení aspektu.