Informace č. 13/2017

Informace č. 13/2017

Prezentaci k akci Program rozvoje venkova 2014 -2020
Postup administrace Žádosti o dotaci
5. kolo příjmu žádostí, kterou vypracoval kolektiv RO SZIF Hradec Králové, lze stáhnout níže pod textem.