Informace č. 11/2017

Informace č. 11/2017

Celostátní síť pro venkov
Seminář k 5. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

Prezentaci z akce Celostátní síť pro venkov
Seminář k 5. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova
Ing. Miroslava Stárková
Krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov RO SZIF Hradec Králové

lze stáhnout níže pod textem.